Kde cvičíme, kontakt

Swim Club Považská Bystrica
ul. Športovcov 2113, 017 01 Považská Bystrica
Kontakt: OZ Fit Linočky
Partizánska 2788/66, Považská Bystrica
IČO: 52120996
IBAN: SK7409000000005153937016

e-mail: , tel.: +421 904 176 137