Kde cvičíme, kontakt

Prevádzka Považská Bystrica: Swim Club Považská Bystrica
ul. Športovcov 2113, 017 01 Považská Bystrica
Prevádzka Trenčín: Ladies E Club Trenčín
Legionárska 3735/5, 911 01 Trenčín
Prevádzka Žilina: Park Pilates Žilina
Daxnerova 3487/43, 010 01 Žilina

Kontakt: OZ Fit Lienočky
Partizánska 2788/66, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 52120996
IBAN: SK7409000000005153937016

e-mail:babybalancepb@gmail.com , tel.: +421 904 176 137