Členské a úhrada

Jeseň 2021 – september, október, november, december
Výška členského je jednotná 7 eur / jedna hodina
Vstupy si vyčerpáte podľa vašich možností a po rezervácii miesta prostredníctvom dochádzkového systému.
Realizácia úhrady
Prevodom na účet / V hotovosti lektorke najneskôr na 1. cvičení
Účet IBAN: SK7409000000005153937016
Poznámka: členské – meno dieťaťa

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK