Členské a úhrada

Výška členského MINI 1 a MINI 2 – 8 eur/1 hodina
Výška členského MINI 3, Mini/ Explorer, Explorer 1, Explorer 2, Junior – 8 eur/1 hodina
Výška členského Kids Balance – 9 eur/1 hodina
Vstupy si vyčerpáte podľa vašich možností a po rezervácii miesta prostredníctvom dochádzkového systému.
Forma úhrady: Na účet prevodom, alebo najneskôr v hotovosti lektorovi na prvom cvičení (nevkladajte, prosím, členské na účet v hotovosti, ďakujeme).
Účet: SK74 0900 0000 0051 5393 7016
Doplňujúci údaj: členské, MENO DIEŤAŤA-MENO MATKY

Základné inštrukcie: Vstupy si vyčerpáte podľa vašich možností a po rezervácii miesta prostredníctvom dochádzkového systému.
V priebehu kurzu máte nárok na náhradu 3 odhlásených hodín, pričom hodiny si môžete vyčerpať aj v ďalšom kurze.
UPOZORNENIE: Z hodiny je nutné sa odhlásiť najneskôr do 22:00 hod. predchádzajúceho dňa.
Vo výnimočných prípadoch akceptujeme aj odhlásenie sa v deň cvičenia. V deň cvičenia je nutné odhlásiť sa buď sms (0904 176 137), emailom (babybalancepb@gmail.com) alebo na našej fb stránke formou správy.
V prípade, že nám nepošlete informáciu o neúčasti na cvičení, nebudeme akceptovať uplatnenie nároku na náhradnú hodinu.
Svoju dochádzku si môžete spravovať cez našu webovú stránku, v sekcii „DOCHÁDZKA“.
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK