Členské a úhrada

Zima 2019 – január, február, marec 48 eur
Výška členského je jednotná 6 eur / jedna hodina
Výnimka pre tehotné maminy – 3 vstupy
Pre tehotné maminky je tu možnosť úhrady členského prostredníctvom 3 vstupov (3 vstupenky na 3 cvičenia)
Cena 1 cvičenia je nezmenená, čiže cena 3 vstupov je 18 eur.
Vstupy si vyčerpáte podľa vašich možností a po rezervácii miesta prostredníctvom dochádzkového systému.
Realizácia úhrady
Prevodom na účet / V hotovosti lektorke najneskôr na 1. cvičení
Účet IBAN: SK7409000000005153937016
Poznámka: členské – meno dieťaťa

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK